Refimex Machinery Oy tietosuojaseloste

Asiakas- ja sidosryhmärekisteri sekä sosiaalisen median viestintää koskeva tietosuojaseloste.

1. Rekisterin ylläpitäjä

Refimex Machinery Oy (0706133-2)
Porakatu 2, 35800 Mänttä
info@refimex.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mika Nieminen
+358405601917
mika.nieminen@refimex.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja sidosryhmärekisteri sekä sosiaalisen median viestintää koskeva tietosuojaseloste.

4. Rekisterintietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterinpitäjä käyttää asiakasrekisterin tietoja asiakassuhteen, liiketoiminnan ja asiakaspalvelun hoitamiseen sekä kehittämiseen, myyntiin, laskutukseen, valvontaan, perintään ja markkinointiin. Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja

  • Yritys ja yrityksen tunnisteet
  • Asiakkaiden yhteyshenkilöt ja kontaktitiedot, puhelinnumerot ja sähköpostit
  • Tiedot asiakkaiden asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot, tilaukset, ostot ja laskutus
  • Tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tiedot
  • Mahdolliset muut toimitetut tai suostumuksella annetut tiedot

6. Säännösten mukaiset

Asiakastietoja saadaan asiakkailta itseltään, näitä voidaan kerätä julkisista tai yksityisistä rekistereistä, yritysten verkkosivuilta sekä muista yritystietoja tarjoavista palveluista.

7. Säännön mukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti talletetut tiedot kerätään varmistettuihin tietokantoihin, joita suojaavat vahvat palomuurit, käyttäjätunnukset, salasanat sekä muut tekniset välineet. Sähköisesti talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka ovat suojattu erilaisin valtuuksin, käyttäjätunnuksin sekä salasanoin.

10. Säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista suhteessa niiden alkuperäiseen tai yhteensopivaan tarkoituksiin, joita varten tiedot on kerätty. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti. Rekisterinpitäjä lisäksi toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi että käsittelyn tarkoituksiin nähden virheelliset, epätarkat tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan ja poistetaan viipymättä.

11. Tarkastusoikeusperiaatteet

Rekisterinpitäjä pitää rekisteriselosteen saatavilla. Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot ja saada tietää, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjä samalla ilmoittaa rekisterin tietolähteen ja mihin rekisterin tietoja tyypillisesti käytetään ja luovutetaan. Rekisterinpitäjä antaa edellä mainitut tiedot pyydettäessä. Tarkastuspyyntö tulee aina esittää kirjallisesti. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista, poistamista tai täydentämistä.

12. Tarkastusoikeusperiaatteet

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietolakia koskeva asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi (tietosuojavaltuutettu).

 

Refimex Machinery Oy:n sosiaalisen median viestintää koskeva tietosuojaseloste

Mitä henkilö- tai muita tietoja keräämme sosiaalisen median viestintää varten ja mitä dataa tallennetaan?

Sosiaalisen median viestintää varten kerätään henkilön, ryhmän tai yrityksen sähköpostiosoite, mediatunniste, ryhmätunnus tai kotisivut.

Tiedot tallennetaan järjestelmiimme yhtä turvallisesti kuin kaikki muutkin tietosuojan alaiset tiedot.

Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään?

Yritys käyttää sosiaalista mediaa eri kanavissa, viestinnän, informaation, yhteistyön ja markkinoinnin tarkoituksiin.

Hallussamme olevaa dataa tai muiden osapuolien tunnisteita ei luovuteta kolmansille osapuolille.