Laatu

Olemme sitoutuneet tekemään asiat kerralla valmiiksi, oikea-aikaisesti ja asiakasvaatimusten mukaisesti.

Asiakastyytyväisyys keskiössä

Growing together -periaatteemme mukaisesti tavoitteenamme on pitkäaikaiset kumppanuussuhteet. Haluamme ymmärtää asiakkaidemme tarpeet, jotta pystymme vastaamaan niihin mahdollisimman hyvin.

Kehitämme toimintatapojamme, konekantaa, valmistusmenetelmiä ja henkilöstön osaamista jatkuvasti, jotta pystymme palvelemaan asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla.

Kehitämme laatuamme jatkuvasti

ISO 9001:2015 -sertifikaattimme koskee koko yritystämme. Tuotelaatu ja toimitusvarmuus on kaikilla organisaatiotasoilla vähintään ISO 9001 -tasoa. Laatuajattelu ulottuu jokaiseen yksittäiseen tuotteeseen, osakokonaisuuteen ja toimitukseen.

Toiminnassamme huomioimme ja mittaamme EHQS-tavoitteitamme (environmental, health, safety, quality). Tavoitteita ovat mm. asiakastyytyväisyys, oikea-aikaisuus, ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja huomioonottaminen sekä ympäristökuormituksen ja päästöjen minimointi.