Laatu

Refimex Machinery Oy

Laadukkaan toiminnan tärkein mittari on asiakkaan tyytyväisyys.

Olemme sitoutuneet tekemään asiat kerralla valmiiksi, oikea-aikaisesti ja asiakasvaatimusten mukaisesti. Toiminnassamme noudatamme hyvän palvelun periaatetta varmistamalla näin korkean asiakastyytyväisyyden.

Parannamme tuottavuutta ja kilpailukykyä kehittämällä jatkuvasti toimintatapojamme, konekantaa, valmistusmenetelmiä ja henkilöstön osaamista.

Laadukkaan toiminnan tärkein mittari on asiakkaan tyytyväisyys tuotteisiimme ja palveluumme. Pyrimme aina pitkäjänteisiin asiakkuuksiin ja haluamme oppia ymmärtämään asiakkaidemme tarpeet, jotta osaamme ne parhaiten täyttää. Kehitämme kalustoamme ja osaamistamme jatkuvasti, jotta pystymme palvelemaan asiakkaita aina parhaalla tavalla.

ISO 9001

Olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan kehittämiseen. ISO 9001:2000 -sertifikaattimme koskee koko yritystämme. Tuotelaatu ja toimitusvarmuus on kaikilla organisaatiotasoilla vähintään ISO 9001 -tasoa.

Laatuajattelu ulottuu jokaiseen yksittäiseen tuotteeseen, osakokonaisuuteen ja jokaiseen toimitukseen.

EHQS-tavoitteet ja mittarit, Asiakkaat

Tavoite Keinot
Korkea asiakastyytyväisyys Asiakkaidemme suositteluhalukkuus
Poikkeamat lkm/Asiakas
Toimitusvarmuus/Asiakas
Hyvä palveluperiaate Kuinka hyvin palvelukokemus vastasi odotuksianne

EHQS-tavoitteet ja mittarit, Prosessit

Tavoite Keinot
Korkea asiakastyytyväisyys Asiakkaidemme suositteluhalukkuus
Poikkeamat lkm/Asiakas
Toimitusvarmuus/Asiakas
Kerralla valmiiksi oikeassa ajassa Toimitusvarmuus (95%)
Poikkeamat asiakkailta lkm.
Sisäiset poikkeamat lkm.
Asiakashyvitteet €/kk
Alihankinnan poikkemat ja myöhästymiset
Hyvän palvelun periaatteen noudattaminen Poikkeamat asiakkailta lkm.
Sisäiset poikkeamat lkm.
Sisäinen luovutus ja sen toimivuus
Ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja huomioonotto Prosessikuvaukset ajan tasalla ja päivittyvät ympäristönäkökohtien sekä ympäristölainsäädännön osalta

Ympäristöpoikkeamat lkm (0 kpl)

Ympäristökuormituksen ja päästöjen minimointi Ekotase:
• Energia MWH / työliikevaihto%
• Emulsiojäte kg / vuosi / työliikevaihto*%
• Voiteluaineet €/ työliikevaihto*%