Vastuullisuus

Huomioimme toiminnassamme kestävän kehityksen ja vastuullisuus onkin tärkeä osa jokapäiväistä tekemistämme.

Ympäristö

Refimex on ympäristösertifioitu ISO 14001:2015 -standardin mukaisesti. Meille on tärkeää huomioida ympäristö jokapäiväisessä toiminnassamme kestävän kehityksen mukaisesti.

Haluamme käyttää luonnonvaroja tehokkaasti ja siksi esimerkiksi suunnittelemme tuotannon niin, että kappaleiden valmistuksessa syntyvä hukka minimoidaan.

Kierrätys hoidetaan tehokkaasti voimassa olevien viranomaismääräysten ja lakien mukaan. Jatkuva tuotekehitys ja uusin teknologia mahdollistaa pienemmän hiilijalanjäljen.

Energiatehokkuus

Kehitämme jatkuvasti tuotantokoneiden ja kiinteistömme energiatehokkuutta. Esimerkiksi uuden ilmanvaihtokoneen vaihdon mukanaan tuoma vuotuinen energian säästö on yli 200 MWh. Samalla tehokas lämmön talteenotto ja jäähdytys loivat hyvät työolosuhteet tehtaalle.

Whistleblowing

Vastuullisena toimijana olemme ottaneet käyttöön anonyymin Whistleblowing-kanavan väärinkäytöksien ilmoittamiseen henkilökunnalle ja sidosryhmille.