Kestävä kehitys

Refimex Machinery Oy

Kestävä kehitys

Tunnistamme toiminnassamme kestävän kehityksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden huomioiminen on osa jokapäiväistä toimintaamme.

YMPÄRISTÖ

YMPÄRISTÖ

Refimex Machinery on ympäristösertifioitu ISO 14001-standardin mukaisesti. Yrityksemme ympäristönsuojeluasioiden hallinta on suunnitelmallista ja perustuu kestävän kehityksen ajatukseen.

Ympäristön huomioiminen on tärkeä osa jokapäiväisiä työskentelytapojamme – luonnonvarojen tehokas käyttö sekä hukan ja tuhlauksen vähentäminen on osa perustoimintaamme.

Noudatamme ja seuraamme ympäristöä koskevaa lainsäädäntöä (määräyksiä ja vaatimuksia.)

Seuraamme toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja pyrimme vaikuttamaan niihin aktiivisesti ympäristön kuormituksen ja päästöjen minimoimiseksi.

Suunnittelemme tuotannon niin, että kappaleiden valmistuksessa syntyvä hukka minimoidaan. Kierrätys hoidetaan tehokkaasti, aina voimassaolevien viranomaismääräysten ja lakien mukaan.

Jatkuva tuotekehitys ja uusin teknologia mahdollistaa pienemmän hiilijalanjäljen.

ENERGIATEHOKKUUS

ENERGIATEHOKKUUS

Kehitämme jatkuvasti tuotantokoneiden ja kiinteistömme energiatehokkuutta. Esimerkiksi uuden ilmanvaihtokoneen vaihdon mukanaan tuoma vuotuinen energian säästö on yli 200 MWh. Samalla tehokas lämmön talteenotto ja jäähdytys loivat hyvät työolosuhteet tehtaalle.